Archiwum kategorii: Aktualności

W wodach „Kamieńca” zagościł Jesiotr

Pięć sztuk Jesiotra wpuszczone zostało do łowiska „Kamieniec” w Trzcianie. Gatunek ten jest w naszym zbiorniku pod ścisłą ochroną i decyzją zarządu koła „Pstrąg” w Dukli kategorycznie zabrania się zabierania go z łowiska.

Złamanie tego przepisu skutkować będzie skierowaniem wniosku o ukaranie wędkarza do komisji dyscyplinarnej koła, powiadomieniem Państwowej Straży Rybackiej o kłusownictwie oraz w przypadku posiadania przez wędkarza zezwolenia rocznego zostanie ono zatrzymane bezzwrotnie . Ukarany wędkarz straci również możliwość wędkowania w naszym łowisku w przyszłym roku 2021.

Zakaz zabierania karpia z „Kamieńca”

W związku z zarybieniem łowiska „Kamieniec” karpiem wprowadza się w dniach od 23 maja do 26 maja (włącznie) zakaz zabierania karpia z łowiska.

W dniach od 27 maja do 31 maja (włącznie) obowiązuje ograniczenie w zabieraniu z łowiska karpia do 1 sztuki.

Zarząd koła „Pstrąg”
w Dukli

Łowisko „Kamieniec” czynne od 20 kwietnia

Zarząd koła Pstrąg w Dukli informuje, że od poniedziałku 20 kwietnia od godz. 8.00 łowisko „Kamieniec” w Trzcianie będzie otwarte dla wędkarzy.

W związku z ogłoszonym w dniu 16 kwietnia 2020 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zamieszczamy informację przekazaną z Sekretariatu Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie możliwości uprawiania amatorskiego połowu ryb.

Oto treść komunikatu:

Departament Rybołówstwa uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 658 z późn. zm.) zakaz przemieszczania się osób przebywających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje do 19 kwietnia 2020 r. 

Zgodnie z zapowiedziami Prezesa Rady Ministrów tego konkretnego zakazu Rząd nie zamierza przedłużać, co oznacza, że z dniem 20 kwietnia 2020 r. obostrzenia w tym względzie nie będą obowiązywały, tym samym wędkarze będą mieli możliwość prowadzenia połowów amatorskich zarówno na łowiskach stawowych, jak i w obwodach rybackich (gł. jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych).

Pamiętać jednak trzeba o pozostałych środkach bezpieczeństwa, które zostały wprowadzone i będą obowiązywać w przestrzeni publicznej, takich jak zasłanianie nosa i ust (np. maseczkami), czy zachowanie dystansu od innych osób (min. 2 m).

Należy również pamiętać o obowiązujących przepisach ochronnych i innych uwarunkowaniach wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2168 j.t.) i jej przepisów wykonawczych. Należy między innymi mieć na uwadze, że amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu (kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego), a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa – posiadająca ponadto jego zezwolenie.

Rozporządzenie Rady Ministrów:

http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000067401.pdf

Łowisko „Kamieniec” zamknięte do odwołania

W związku z poszerzającą się pandemią koronawirusa i wprowadzeniem przez Rząd Polski kolejnych ograniczeń między innymi przez zamknięcie terenów pełniących funkcje publiczne oraz prośbą Zarządu Głównego PZW o powstrzymaniu się od uprawiania wędkarstwa Zarząd koła Pstrąg w Dukli postanawia o zamknięciu łowiska „Kamieniec” od dnia 2 kwietnia 2020 roku (czwartek) do odwołania.

Rybaczówka zamknięta do odwołania

W związku z panującą pandemią koronawirusa siedziba koła „Pstrąg” znajdująca się w budynku Urzędu Miasta w Dukli przy ul. Trakt węgierski 11 będzie nieczynna do odwołania.

Opłaty za wędkowanie na 2020 rok można dokonać u skarbnika koła po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.