Dzienne archiwum: 22 maja 2013

VIII MŁODZIEŻOWE ZAWODY SPŁAWIKOWE O PUCHAR BURMISTRZA GMINY DUKLA

VIII ZAWODY SPŁAWIKOWE O PUCHAR BURMISTRZA GMINY DUKLA

 

ORGANIZATOR

Zarząd Koła „Pstrąg” w Dukli

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

8 czerwca 2013 r. godz. 900 łowisko specjalne „Kamieniec” w Trzcianie

UCZESTNICY I WARUNKI UDZIAŁU

Prawo startu mają dzieci i młodzież szkolna z Gminy Dukla (oraz młodzież spoza gminy opłacająca składki w naszym kole), która w dniu zawodów nie ukończyła 18 roku życia i zgłosi chęć  udziału w zawodach do 6 czerwca 2013 r. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 14 roku życia powinni mieć opiekuna. Opiekunem może być rodzić lub nauczyciel (jeden opiekun na 3 zawodników). Zgłoszenia przyjmowane są na adres e-mail: kolo.pstrag@gmail.com

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o prawie startu decyduje kolejność zgłoszeń.

ORGANIZACJA I PUNKTACJA

Zawody organizowane są w kategorii indywidualnej na jedną wędkę. Każdy uczestnik zawodów powinien posiadać siatkę do przechowywania ryb i podbierak zgodnie z wymogami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb. Klasyfikacja oparta jest na punktacji dodatniej. Zawody rozgrywane będą na żywej rybie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku intensywnych opadów deszczu uniemożliwiających przeprowadzenie zawodów w terminie, organizatorzy przedstawią inny termin stosownym komunikatem.

Sprawy sporne rozstrzyga organizator.

Fundatorem nagród jest Burmistrz Gminy Dukla i Koło Pstrąg  w Dukli.

Zapraszamy do udziału!                                    Zarząd Koła Pstrąg