Miesięczne archiwum: Lipiec 2013

Zawody Gruntowe o Puchar Prezesa – 10 sierpnia.

VII ZAWODY GRUNTOWE O PUCHAR PREZESA KOŁA PSTRĄG W DUKLI

 

ORGANIZATOR:    Zarząd Koła „Pstrąg” w Dukli

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:    10 sierpnia 2013 r.  łowisko specjalne „Kamieniec” w Trzcianie.

Zbiórka uczestników – godz. 15.00

Rozpoczęcie zawodów – godz. 15.30

UCZESTNICY I WARUNKI UDZIAŁU

Prawo startu mają wędkarze należący do Koła Pstrąg w Dukli od 18 roku życia, którzy zgłoszą chęć udziału w zawodach do 7 sierpnia 2013 r. i wniosą opłatę startową w wysokości 15 zł. Wpłaty można dokonać w dniu zawodów. Zgłoszenia przyjmowane będą na adres e-mail kolo.pstrag@gmail.com (podać imię i nazwisko) lub pod nr tel. 608-295-992. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o prawie startu decyduje kolejność zgłoszeń.

ORGANIZACJA I PUNKTACJA

Zawody organizowane są w kategorii indywidualnej na jedną wędkę. Każdy uczestnik zawodów powinien posiadać siatkę do przechowywania ryb i podbierak zgodnie z wymogami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb. Klasyfikacja oparta jest na punktacji dodatniej. Zawody rozgrywane będą na żywej rybie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku intensywnych opadów deszczu uniemożliwiających przeprowadzenie zawodów w terminie, organizatorzy przedstawią inny termin stosownym komunikatem.

Sprawy sporne rozstrzyga organizator.

Zapraszamy do udziału!                                    Zarząd Koła Pstrąg

Wyniki Nocnych Zawodów Karpiowych

Wyniki Nocnych Zawodów Karpiowych

20 – 21 lipca 2013 r.

Łowisko „Kamieniec” w Trzcianie

 

1.      Bogdan Trybus        – 1662 pkt.
2.      Michał Szczurek      – 1321 pkt.
3.      Jarosław Cichuta    – 864 pkt.

4.      Michał Łeppek        – 681 pkt.
5.      Katarzyna Stasik     – 83 pkt.

 

Informacje o zawodach nocnych (karpiowych)

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

20–21 LIPCA 2013 r. łowisko specjalne „Kamieniec” w Trzcianie godz. 1700 (20 lipca) – 900

(21 lipca).

UCZESTNICY I WARUNKI UDZIAŁU

Prawo startu mają wędkarze, którzy ukończyli 18 rok życia, mają opłacone składki na 2013 rok i zgłoszą chęć udziału w zawodach do 17 LIPCA 2013 r.  oraz wniosą opłatę startową w wysokości 25 zł. Wpłaty można dokonać w dniu zawodów. Zgłoszenia przyjmowane są na adres e-mail: kolopstrag@boo.pl(podać imię i nazwisko) oraz pod nr tel. 608 295 992. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o prawie startu decyduje kolejność zgłoszeń. 

ORGANIZACJA I PUNKTACJA

Zawody gruntowe organizowane są w kategorii indywidualnej na jedną wędkę (istnieje możliwość łowienia na 2 wędki w zależności od ilości uczestników). Każdy uczestnik zawodów powinien posiadać siatkę do przechowywania ryb i podbierak zgodnie z wymogami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb. Klasyfikacja oparta jest na punktacji dodatniej. Zawody rozgrywane będą na żywej rybie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku intensywnych opadów deszczu uniemożliwiających przeprowadzenie zawodów w terminie, organizatorzy przedstawią inny termin stosownym komunikatem.

Sprawy sporne rozstrzyga organizator.

Przewidziane  są nagrody dla najlepszych zawodników.