Dzienne archiwum: 14 lipca 2013

Informacje o zawodach nocnych (karpiowych)

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

20–21 LIPCA 2013 r. łowisko specjalne „Kamieniec” w Trzcianie godz. 1700 (20 lipca) – 900

(21 lipca).

UCZESTNICY I WARUNKI UDZIAŁU

Prawo startu mają wędkarze, którzy ukończyli 18 rok życia, mają opłacone składki na 2013 rok i zgłoszą chęć udziału w zawodach do 17 LIPCA 2013 r.  oraz wniosą opłatę startową w wysokości 25 zł. Wpłaty można dokonać w dniu zawodów. Zgłoszenia przyjmowane są na adres e-mail: kolopstrag@boo.pl(podać imię i nazwisko) oraz pod nr tel. 608 295 992. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o prawie startu decyduje kolejność zgłoszeń. 

ORGANIZACJA I PUNKTACJA

Zawody gruntowe organizowane są w kategorii indywidualnej na jedną wędkę (istnieje możliwość łowienia na 2 wędki w zależności od ilości uczestników). Każdy uczestnik zawodów powinien posiadać siatkę do przechowywania ryb i podbierak zgodnie z wymogami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb. Klasyfikacja oparta jest na punktacji dodatniej. Zawody rozgrywane będą na żywej rybie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku intensywnych opadów deszczu uniemożliwiających przeprowadzenie zawodów w terminie, organizatorzy przedstawią inny termin stosownym komunikatem.

Sprawy sporne rozstrzyga organizator.

Przewidziane  są nagrody dla najlepszych zawodników.