Dzienne archiwum: 9 czerwca 2014

Zawody nocne

IV NOCNE ZAWODY 

W WĘDKARSTWIE  KARPIOWYM

 

ORGANIZATOR

Zarząd Koła „Pstrąg” w Dukli

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

12 – 13 LIPCA 2014 r.  łowisko specjalne „Kamieniec” w Trzcianie. Rozpoczęcie zwodów 12 lipca (sobota) o godz. 1630, zakończenie 13 lipca (niedziela) o godz. 1000.

UCZESTNICY I WARUNKI UDZIAŁU

Prawo startu mają wędkarze należący do Koła Pstrąg w Dukli od 18 roku życia, którzy zgłoszą chęć udziału w zawodach do 8 LIPCA 2014 r. i wniosą opłatę startową w wysokości 25 zł. Wpłaty można dokonać w dniu zawodów. Zgłoszenia przyjmowane będą na adres e-mail: kolo.pstrag@gmail.com (podać imię i nazwisko) oraz pod nr tel. 608-295-992. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o prawie startu decyduje kolejność zgłoszeń.

ORGANIZACJA I PUNKTACJA

Zawody gruntowe organizowane są w kategorii indywidualnej na jedną wędkę (istnieje możliwość łowienia na 2 wędki w zależności od ilości uczestników). Każdy uczestnik zawodów powinien posiadać siatkę do przechowywania ryb i podbierak zgodnie z wymogami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb. Klasyfikacja oparta jest na punktacji dodatniej. Zawody rozgrywane będą na żywej rybie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku intensywnych opadów deszczu uniemożliwiających przeprowadzenie zawodów w terminie, organizatorzy przedstawią inny termin stosownym komunikatem.

Sprawy sporne rozstrzyga organizator.

Przewidziane nagrody dla najlepszych zawodników.

Zapraszamy do udziału!                                   

Zarząd Koła Pstrąg