Dzienne archiwum: 13 lipca 2014

Zawody o Puchar Prezesa – 26 lipca

IX ZAWODY GRUNTOWE O PUCHAR PREZESA KOŁA PSTRĄG W DUKLI

ORGANIZATOR

Zarząd Koła „Pstrąg” w Dukli

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

26 lipca 2014 r.  łowisko specjalne „Kamieniec” w Trzcianie  godz. 1600.

Zbiórka uczestników – godz. 1530.

UCZESTNICY I WARUNKI UDZIAŁU

Prawo startu mają wędkarze należący do Koła Pstrąg w Dukli, którzy ukończyli 18 rok życia,  zgłoszą chęć udziału w zawodach do 23 lipca 2014 r. i wniosą opłatę startową w wysokości 15 zł. Wpłaty można dokonać w dniu zawodów. Zgłoszenia przyjmowane będą na adres e-mail kolo.pstrag@gmail.com (podać imię i nazwisko) lub pod nr tel. 608-295-992. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o prawie startu decyduje kolejność zgłoszeń.

ORGANIZACJA I PUNKTACJA

Zawody organizowane są w kategorii indywidualnej na jedną wędkę. Każdy uczestnik zawodów powinien posiadać siatkę do przechowywania ryb i podbierak zgodnie z wymogami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb. Klasyfikacja oparta jest na punktacji dodatniej. Zawody rozgrywane będą na żywej rybie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku intensywnych opadów deszczu uniemożliwiających przeprowadzenie zawodów w terminie, organizatorzy przedstawią inny termin stosownym komunikatem.

Sprawy sporne rozstrzyga organizator.

Zarząd Koła Pstrąg