Dzienne archiwum: 28 maja 2015

11-12 lipiec 2015 – V Nocne zawody w wędkarstwie karpiowym

V NOCNE ZAWODY

W WĘDKARSTWIE  KARPIOWYM

ORGANIZATOR

Zarząd Koła „Pstrąg” w Dukli

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

11 – 12 lipca 2015 r.  łowisko specjalne „Kamieniec” w Trzcianie. Rozpoczęcie zwodów 11 lipca (sobota) o godz. 1700, zakończenie 12 lipca (niedziela) o godz. 1100.

UCZESTNICY I WARUNKI UDZIAŁU

Prawo startu mają wędkarze należący do Koła Pstrąg w Dukli od 18 roku życia, którzy zgłoszą chęć udziału w zawodach do 8 lipca 2015 r. i wniosą opłatę startową w wysokości 25 zł. Wpłaty można dokonać w dniu zawodów. Zgłoszenia przyjmowane będą na adres e-mail kolo.pstrag@boo.pl lub nr telefonu 608-295-992 (podać imię i nazwisko). Ze względu na ograniczoną ilość miejsc (36), o prawie startu decyduje kolejność zgłoszeń.

ORGANIZACJA I PUNKTACJA

Zawody gruntowe organizowane są w kategorii indywidualnej na jedną wędkę (istnieje możliwość łowienia na 2 wędki w zależności od ilości uczestników). Każdy uczestnik zawodów powinien posiadać siatkę do przechowywania ryb i podbierak zgodnie z wymogami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb. Klasyfikacja oparta jest na punktacji dodatniej. Zawody rozgrywane będą na żywej rybie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku intensywnych opadów deszczu uniemożliwiających przeprowadzenie zawodów w terminie, organizatorzy przedstawią inny termin stosownym komunikatem.

Sprawy sporne rozstrzyga organizator.

Zapraszamy do udziału!                                    

Zarząd koła „Pstrąg”