Dzienne archiwum: 15 lutego 2016

Po zebraniu sprawozdawczym

Zgodnie z wieloletnią tradycją zebranie sprawozdawcze z działalności koła za poprzedni rok nie wywołało wśród dukielskich wędkarzy większego zainteresowania. Można nawet śmiało powiedzieć, że żadnego. Obecnych było osiem osób (cztery z zarządu i czterech wędkarzy). Wyśmienity wynik. Najlepszy od wielu, wielu lat.

W zabraniu uczestniczył dyrektor okręgu PZW w Krośnie pan Piotr Konieczny, który między innymi zapoznał obecnych z sytuacją finansową okręgu, przedstawił wyniki gospodarki prowadzonej przez ośrodki zarybieniowe okręgu i ich wkład w utrzymaniu populacji gatunków w naszych rzekach, poruszył problem z kormoranami, które pustoszą zbiorniki i rzeki. Pan dyrektor odpowiadał również na pytania wędkarzy oraz służył radą w trakcie dyskusji na tematy związane z organizacją pracy w kole oraz dotyczące poprawy funkcjonowania łowiska „Kamieniec”.

Wędkarze wnioskowali o zwrócenie się do zarządu okręgu z prośbą, aby w przyszłych latach zarząd koła mógł w pełni samodzielnie decydować o wysokości składek na łowisko specjalne dla młodzieży powyżej 16-tego roku życia. W chwili obecnej składka ta jest odgórnie narzucana i jesteśmy zobligowani do jej stosowania. Opłata ta wynosi 50% opłaty pełnej, czyli w naszym przypadku jest to 50 zł. Jak na 9 miesięcy oddanego do dyspozycji wędkarzy łowiska jest to kwota tragicznie niepoważna (5,55 zł miesięcznie) dlatego uważamy, że zarząd koła powinien mieć możliwość decydowania o jej wysokości. Następny wniosek dotyczył zrobienia dwóch lub trzech stanowisk dla wędkarzy w wale od strony rzeki (wybranie wnęk) oraz poprawienie i umocnienie stanowisk starych. Kolejny wniosek, to propozycja zarybienia łowiska szczupakiem i kleniem.

Padła również propozycja organizowania co jakiś czas prac mających na celu utrzymanie łowiska w dobrym stanie pod względem bezpieczeństwa, poprawienia komfortu wędkowania oraz czystości na łowisku. Byłby to powrót do praktykowanej przez kilka lat formy angażowania się wędkarzy w prace na rzecz łowiska.