Miesięczne archiwum: Sierpień 2016

Wyniki zawodów o Puchar Prezesa

Wyniki XI gruntowych zawodów o Puchar Prezesa koła „Pstrąg” w Dukli.

1 miejsce – Bartłomiej Szczurek (2296 pkt.)
2 miejsce – Tomasz Janik (2247 pkt.)
3 miejsce – Witold Lenkiewicz (1393 pkt.)

4 miejsce – Łukasz Glód (1209 pkt.)
5 miejsce – Grzegorz Jakieła (908 pkt.)
6 miejsce – Andrzej Stasik (904 pkt.)

7 miejsce – Ryszard Stasik (827 pkt.)
8 miejsce – Jarosław Bąk (806 pkt.)
9 miejsce – Bogusław Gościński (721 pkt.)
10 miejsce – Jerzy Pęcak (719 pkt.)

Puchar Prezesa – 13 sierpnia 2016 r.

XI ZAWODY GRUNTOWE O PUCHAR PREZESA KOŁA PSTRĄG W DUKLI

 

ORGANIZATOR: Zarząd Koła „Pstrąg” w Dukli

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 13 sierpnia 2016 r.  łowisko specjalne „Kamieniec” w Trzcianie  godz. 1600.

Zbiórka uczestników – godz. 1530.

 

UCZESTNICY I WARUNKI UDZIAŁU

Prawo startu mają wędkarze należący do Koła Pstrąg w Dukli, którzy ukończyli 18 roku życia, zgłoszą chęć udziału w zawodach do 10 sierpnia 2016 r. i wniosą opłatę startową w wysokości 15 zł. Wpłaty można dokonać w dniu zawodów. Zgłoszenia przyjmowane będą na adres e-mail kolo.pstrag@gmail.com (podać imię i nazwisko) lub pod nr tel. 608-295-992. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o prawie startu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

ORGANIZACJA I PUNKTACJA

Zawody organizowane są w kategorii indywidualnej na jedną wędkę. Każdy uczestnik zawodów powinien posiadać siatkę do przechowywania ryb i podbierak zgodnie z wymogami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb. Klasyfikacja oparta jest na punktacji dodatniej. Zawody rozgrywane będą na żywej rybie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

* W przypadku intensywnych opadów deszczu uniemożliwiających przeprowadzenie zawodów w terminie, organizatorzy przedstawią inny termin stosownym komunikatem.

* Sprawy sporne rozstrzyga organizator.

 

Zarząd Koła Pstrąg