Miesięczne archiwum: Marzec 2017

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAC PRZY ŁOWISKU „KAMIENIEC”

W sobotę 18 marca od godz. 8.00 będziemy kontynuować prace przy  łowisku „Kamieniec” w Trzcianie.

Zaplanowane jest między innymi utworzenie kilku nowych stanowisk do wędkowania, poprawienie starych oraz wzmocnienie ich przez opalikowanie i obłożenie kamieniem.

Gorąco zachęcamy wędkarzy naszego koła do pomocy w pracach na rzecz łowiska.

 

Zarząd koła „Pstrąg”

REGULAMIN ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE SPINNINGOWYM O PUCHAR RZEKI JASIOŁKI

REGULAMIN ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE

SPINNINGOWYM O PUCHAR RZEKI JASIOŁKI

 

  1. TEREN ZAWODÓW.

1.1. Zawody odbywać się będą na wyznaczonym przez organizatora odcinku rzeki Jasiołka.

       

  1. SPRZĘT I PRZYNĘTY STOSOWANE W ZAWODACH.

2.1.Używane w zawodach wędki i przynęty sztuczne muszą spełniać warunki określone w R.A.P.R. Ze sprzętu pomocniczego zabrania się używania osęki.

2.2. Zabrania się używania przynęty sztucznej wraz z jakąkolwiek przynętą naturalną. Zabrania się nęcenia łowiska, stosowania dwóch lub więcej uzbrojonych przynęt, oraz dodatkowych pływających obciążeń przynęty i sygnalizatorów brań.

2.3. Wędkujemy na kotwiczkach bezzadziorowych.

 

  1. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW.

3.1. Organizator wyznacza łowisko, na którym rozgrywane będą zawody, oraz określa głębokość brodzenia i obszar zbiornika, w którym startujący zawodnicy mogą łowić.

3.2. Zawody będą rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej w dwóch turach.

3.3. Czas trwania jednej tury wynosi 2,5 godzin.

3.4. Zawodnicy łowią w określonym przez organizatora odcinku rzeki, w dowolnie wybranym przez siebie miejscu w sektorze.

3.5. Po ukończeniu pierwszej tury zawodów (przewidziana jest 1 godzinna przerwy), należy udać się do miejsca pierwotnego spotkania (plac targowy Dukla), w celu rozlosowania kolejnego sektora rzeki.

3.6. Organizator zastrzega sobie możliwość skrócenie czasu trwania tury zawodów z przyczyn losowych lub z powodu wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. Aby jednak tura była uznana za rozegraną, nie może trwać krócej niż 1,5 godziny.

3.7. Zawodnicy mogą sobie udzielać wszelkiej pomocy z wyjątkiem podbierania złowionych ryb. Dopuszcza się również pomoc osób postronnych (np. przekazywanie informacji).

3.8. Sędziowie będą dodatkowo wyposażeni w miarkę do mierzenia ryb i aparat fotograficzny.

3.9. Na życzenie sędziego wędkujący zobowiązany jest do okazania sprzętu oraz przynęty, z jakiej korzysta.

3.10. Każdy zawodnik wyposażony zostanie przez organizatora w rynienkę pomiarową z miarką. Po złowieniu, rybę należy umieścić w rynience pomiarowej głową skierowaną do jej zakończenia, a następnie wykonać fotografię w taki sposób, aby widoczna była długość złowionej ryby. Ponadto należy wykonać wpis do rejestru wydanego podczas odprawy technicznej.

3.11. Po wykonaniu dokumentacji fotograficznej rybę należy bezzwłocznie wypuścić do wody.

3.12. Zawody rozgrywane będą na żywej rybie.

3.13. Wędkarz łowiący metodą spinningową zobowiązany jest do zachowania minimalnych odstępów od innych wędkujących min 25 metrów).

 

  1. RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH.

4.1. W zawodach spinningowych do wyniku zalicza się następujące gatunki ryb drapieżnych:

– brzana

– jaź

– kleń

– lipień

– okoń

– pstrąg potokowy

– pstrąg tęczowy i źródlany

– szczupak

Ryby zahaczone poza obrębem głowy nie są zaliczane do punktacji. Obręb ten wyznaczają pokrywy skrzelowe.

 

  1. PUNKTACJA

5.1.  Obowiązuje następująca punktacja:

  1. a) 1 cm długości złowionej ryby równa się 1 pkt.

5.2.  Podczas obliczania wyników obowiązuje zasada zaokrąglania wymiaru ryb w górę do najbliższego pełnego centymetra.

5.3.  Wynik zawodnika stanowi suma punktów za długości złowionych ryb.

 

  1. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:

6.1. Wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu,

6.2. Udzielanie lub przyjmowanie pomocy w podbieraniu złowionej ryby,

6.3. Nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych podczas odprawy technicznej.

6.4. Łowienie w obszarach łowiska wyłączonych z wędkowania (obszary wyłączone podaje się na

odprawie).

6.5. Używanie osęki do „lądowania” ryb,

6.6. Nie posiadanie rynienki pomiarowej z miarką, podbieraka lub przyrządu do odhaczania ryb.

I ZAWODY SPINNINGOWE O PUCHAR RZEKI JASIOŁKA

I ZAWODY SPINNINGOWE O PUCHAR RZEKI JASIOŁKA

Zarząd koła wędkarskiego „PZW Pstrąg Dukla” informuje, że w dniu 9.04.2017 roku, zostaną rozegrane I Zawody Spinningowe o Puchar Rzeki Jasiołka.  Zawody przeprowadzone zostaną w 2 turach po 2,5 godziny każda. Poszczególny uczestnik zostanie przydzielony do swojego sektora wylosowanego podczas odprawy technicznej. Pomiędzy 1 i 2 turą rozgrywek przewidziana została 1 godzinna przerwa techniczna na wylosowanie kolejnego stanowiska.  Ilość miejsc ściśle ograniczona, dlatego też o wzięciu udziału w zawodach zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Chęć wzięcia udziału w zawodach należy zgłaszać prezesowi – Jarosław Bąk, telefon – 782 706 496, lub wiceprezesowi – Michał Szczurek, telefon – 607 730 609.

Składkę w kwocie 10 zł za udziału w zawodach należy przekazać do dnia 31.03.2017 r.  wiceprezesowi koła Michałowi Szczurek.

ZBIÓRKA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW ODBĘDZIE SIĘ NA PLACU TARGOWYM W DUKLI

o godzinie 6:00.

W przypadku złych warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie zawodów w terminie, organizatorzy przedstawią inny termin stosownym komunikatem.

Sprawy sporne rozstrzyga organizator.

18 marca (sobota) – planowane prace na „Kamieńcu”.

Zarząd koła „Pstrąg” informuje, że w dniu 18 marca 2017 r. (sobota) planowane są dalsze prace modernizacyjno – porządkowe przy łowisku „Kamieniec” w Trzcianie.

Pomoc wędkarzy jest niezbędna, dlatego zachęcamy do zaangażowania się w prace na rzecz łowiska. Wędkarz, który odpracuje co najmniej 10 godzin przy łowisku, będzie mógł skorzystać ze zniżki 50% w opłacie rocznej za wędkowanie na „Kamieńcu”.

Własny wkład w poprawieniu estetyki i funkcjonalności łowiska to na pewno będzie duża satysfakcja dla wędkarzy, którzy zdecydują się pomóc we wszelkich pracach przy łowisku.  Na przestrzeni roku z pewnością będzie ich wiele.

Serdecznie zapraszamy.

O ewentualnych zmianach czy nowych propozycjach będziemy informować na bieżąco.

 

Zarząd koła „Pstrąg”.

Pracowita sobota na łowisku Kamieniec

W minioną sobotę 4 marca na łowisku „Kamieniec” rozpoczęły się prace związane między innymi z poprawieniem przepustowości odprowadzenia nadmiaru wody z łowiska, wytyczeniem nowych stanowisk oraz naprawą już istniejących, przygotowaniem palików do wzmocnienia stanowisk i zabezpieczeniem ich przed osuwaniem i wypłukiwaniem przez wodę. Prace były zorganizowane przez nowego prezesa koła Jarosława Bąka, wiceprezesa Michała Szczurka i nowych gospodarzy łowiska Grzegorza Jakiełę i Łukasza Głoda.

Operator wynajętej koparki pogłębił na całej długości fosę odprowadzającą nadmiar wody z łowiska i wybrał jedno nowe stanowisko. Wybrał również fosę, która wyłapuje część wody spływającej z pól od zachodniej strony łowiska i odprowadza ją za południowy wał do starorzecza. Z trzech stron dużej wiaty posadzone zostały sosny a pomysłodawcą takiego zagospodarowania terenu przy wiacie był kolega Jerzy Szczurek.

Prezes koła ma wiele pomysłów na ulepszenie i usprawnienie funkcjonalności łowiska oraz poprawienie estetyki całego terenu należącego do naszego zbiornika. W związku z powyższym zachęcam do częstego odwiedzania naszej strony, gdyż będziemy na bieżąco informować o planowanych pracach, zachęcając jednocześnie wędkarzy do brania w nich udziału.

W sobotę na rzecz łowiska pracowali:
Jarosław Bąk
Michał Szczurek
Grzegorz Jakieła
Łukasz Głód
Jerzy Szczurek