Miesięczne archiwum: Maj 2017

Młodzieżowe Zawody Spławikowe o Puchar Burmistrza Dukli

XII ZAWODY SPŁAWIKOWE
O PUCHAR BURMISTRZA  DUKLI

ORGANIZATOR:
Zarząd Koła „Pstrąg” w Dukli.

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
3 czerwca 2017 r. godz. 900 łowisko specjalne „Kamieniec” w Trzcianie.

Zbiórka uczestników zawodów przy łowisku – godz. 815.

UCZESTNICY I WARUNKI UDZIAŁU
Prawo startu mają dzieci i młodzież szkolna z Gminy Dukla (oraz młodzież spoza gminy opłacająca składki w naszym kole), która w dniu zawodów nie ukończyła 16 roku życia i zgłosi chęć udziału w zawodach do 30 maja 2017 r. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 14 roku życia powinni mieć opiekuna. Opiekunem może być rodzić lub nauczyciel (jeden opiekun na 3 zawodników). Zgłoszenia przyjmowane są na adres e-mail kolo.pstrag@gmail.com lub pod nr tel. 608-295-992. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc (22 stanowiska), o prawie startu decyduje kolejność zgłoszeń.

ORGANIZACJA I PUNKTACJA
Zawody organizowane są w kategorii indywidualnej na jedną wędkę. Każdy uczestnik zawodów powinien posiadać siatkę do przechowywania ryb i podbierak zgodnie z wymogami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb. Klasyfikacja oparta jest na punktacji dodatniej. Zawody rozgrywane będą na żywej rybie.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • W przypadku intensywnych opadów deszczu uniemożliwiających przeprowadzenie zawodów w terminie, organizatorzy przedstawią inny termin stosownym komunikatem.
  • Sprawy sporne rozstrzyga organizator.

Zapraszamy do udziału!                                    Zarząd Koła Pstrąg