Miesięczne archiwum: Sierpień 2017

Puchar Prezesa – nowy termin

XII ZAWODY GRUNTOWE

O PUCHAR PREZESA KOŁA PSTRĄG W DUKLI

 

ORGANIZATOR:

Zarząd Koła „Pstrąg” w Dukli

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

9 września 2017 r.  łowisko specjalne „Kamieniec” w Trzcianie

Zbiórka uczestników        – godz.615.

Rozpoczęcie zawodów    – godz.700.

Czas trwania zawodów   – 4 godz.

UCZESTNICY I WARUNKI UDZIAŁU

Prawo startu mają wędkarze należący do Koła Pstrąg w Dukli, którzy ukończyli 16 rok życia, zgłoszą chęć udziału w zawodach do 6 września 2017 r. i wniosą opłatę startową w wysokości 15 zł. Wpłaty można dokonać w dniu zawodów. Zgłoszenia przyjmowane będą pod nr tel. 782-706-496 (prezes) lub 608-295-992 (skarbnik). Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o prawie startu decyduje kolejność zgłoszeń.

ORGANIZACJA I PUNKTACJA

Zawody organizowane są w kategorii indywidualnej na jedną wędkę. Każdy uczestnik zawodów powinien posiadać siatkę do przechowywania ryb i podbierak zgodnie z wymogami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb. Klasyfikacja oparta jest na punktacji dodatniej. Zawody rozgrywane będą na żywej rybie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku intensywnych opadów deszczu uniemożliwiających przeprowadzenie zawodów w terminie, organizatorzy przedstawią inny termin stosownym komunikatem.

 

Sprawy sporne rozstrzyga organizator.

Zarząd Koła Pstrąg

Zawody odwołane

Zawody o Puchar Prezesa koła „Pstrąg” w Dukli zostały odwołane z powodu małej liczby zgłoszonych uczestników.

Następny termin zawodów (wrzesień) zostanie podany w najbliższym czasie.

Zawody gruntowe o Puchar Prezesa

XII ZAWODY GRUNTOWE

O PUCHAR PREZESA KOŁA PSTRĄG W DUKLI

 

ORGANIZATOR:

Zarząd Koła „Pstrąg” w Dukli

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

12 sierpnia 2017 r.  łowisko specjalne „Kamieniec” w Trzcianie

Zbiórka uczestników        – godz.615.

Rozpoczęcie zawodów    – godz.700.

Czas trwania zawodów   – 4 godz.

UCZESTNICY I WARUNKI UDZIAŁU

Prawo startu mają wędkarze należący do Koła Pstrąg w Dukli, którzy ukończyli 16 rok życia, zgłoszą chęć udziału w zawodach do 10 sierpnia 2017 r. i wniosą opłatę startową w wysokości 15 zł. Wpłaty można dokonać w dniu zawodów. Zgłoszenia przyjmowane będą pod nr tel. 782-706-496 (prezes) lub 608-295-992 (skarbnik). Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o prawie startu decyduje kolejność zgłoszeń.

ORGANIZACJA I PUNKTACJA

Zawody organizowane są w kategorii indywidualnej na jedną wędkę. Każdy uczestnik zawodów powinien posiadać siatkę do przechowywania ryb i podbierak zgodnie z wymogami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb. Klasyfikacja oparta jest na punktacji dodatniej. Zawody rozgrywane będą na żywej rybie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku intensywnych opadów deszczu uniemożliwiających przeprowadzenie zawodów w terminie, organizatorzy przedstawią inny termin stosownym komunikatem.

 

Sprawy sporne rozstrzyga organizator.

Zarząd Koła Pstrąg