Miesięczne archiwum: Maj 2018

Młodzieżowe Zawody o Puchar Burmistrza Dukli

XIII ZAWODY SPŁAWIKOWE

O PUCHAR BURMISTRZA  DUKLI

 

ORGANIZATOR

Zarząd Koła „Pstrąg” w Dukli.

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

2 czerwca 2018 r. (sobota) godz. 900 łowisko specjalne „Kamieniec” w Trzcianie.

Zbiórka uczestników zawodów przy łowisku – godz. 815.

UCZESTNICY I WARUNKI UDZIAŁU

Prawo startu mają dzieci i młodzież szkolna z Gminy Dukla (oraz młodzież spoza gminy opłacająca składki w naszym kole), która w dniu zawodów nie ukończyła 16 roku życia i zgłosi chęć udziału w zawodach do 31 maja 2018 r. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 14 roku życia powinni mieć opiekuna. Opiekunem może być rodzić lub nauczyciel (jeden opiekun na 3 zawodników).

Zgłoszenia przyjmowane są na adres e-mail kolo.pstrag@gmail.com lub pod nr tel. 608-295-992. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc (22 stanowiska), o prawie startu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia powinny zawierać: imię i nazwisko uczestnika zawodów, datę urodzenia, adres zamieszkania, imię i nazwisko opiekuna.

ORGANIZACJA I PUNKTACJA

Zawody organizowane są w kategorii indywidualnej na jedną wędkę. Każdy uczestnik zawodów powinien posiadać siatkę do przechowywania ryb i podbierak zgodnie z wymogami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb. Klasyfikacja oparta jest na punktacji dodatniej. Zawody rozgrywane będą na żywej rybie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • W przypadku intensywnych opadów deszczu uniemożliwiających przeprowadzenie zawodów w terminie, organizatorzy przedstawią inny termin stosownym komunikatem.
  • Sprawy sporne rozstrzyga organizator.

 

Zapraszamy do udziału!                                                               Zarząd Koła Pstrąg