Miesięczne archiwum: Lipiec 2020

XV Zawody o Puchar Prezesa koła „Pstrąg”

XV ZAWODY GRUNTOWE

O PUCHAR PREZESA KOŁA PSTRĄG W DUKLI

ORGANIZATOR:

Zarząd Koła „Pstrąg” w Dukli

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

8 sierpnia 2020 rłowisko „Kamieniec” w Trzcianie

Zbiórka uczestników       – godz.1515.

Rozpoczęcie zawodów    – godz.1600.

 

UCZESTNICY I WARUNKI UDZIAŁU

Prawo startu mają wędkarze należący do Koła Pstrąg w Dukli, którzy ukończyli 16 rok życia, zgłoszą chęć udziału w zawodach do 6 sierpnia 2020 r. i wniosą opłatę startową w wysokości 15 zł. Wpłaty można dokonać w dniu zawodów. Zgłoszenia przyjmowane będą pod nr tel. 782-706-496 (prezes), wiceprezes (607-730-609). Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o prawie startu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

ORGANIZACJA I PUNKTACJA

Zawody organizowane są w kategorii indywidualnej na jedną  lub dwie wędki (w zależności od ilości uczestników) . Każdy uczestnik zawodów powinien posiadać siatkę do przechowywania ryb i podbierak zgodnie z wymogami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb. Klasyfikacja oparta jest na punktacji dodatniej. Zawody rozgrywane będą na żywej rybie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku intensywnych opadów deszczu uniemożliwiających przeprowadzenie zawodów w terminie, organizatorzy przedstawią inny termin stosownym komunikatem.

 

Sprawy sporne rozstrzyga organizator.

Zarząd Koła Pstrąg

Wyniki Nocnych Zawodów Karpiowych

Wyniki X Nocnych Zawodów Karpiowych
Trzciana – Łowisko „Kamieniec”
25 – 26 lipca 2020 r.

1. Michał Szczurek – 4900 pkt.
2. Tomasz Janik – 3931 pkt.
3. Jarosław Bąk – 2943 pkt.

4. Jerzy Szczurek – 2652 pkt.
5. Grzegorz Jakieła – 2483 pkt.
6. Grzegorz Kiołtyka – 1471 pkt.

Pozostali uczestnicy zawodów:
Bartłomiej Szczurek, Witold Lenkiewicz, Łukasz Głód, Marcin Wieczorek, Kamil Strączek, Józef Jakieła, Grzegorz Wąsowicz, Witold Kielar, Stanisław Gołąbek, Andrzej Stasik, Katarzyna Stasik, Ryszard Stasik, Konrad Krowicki, Paweł Surmacz, Damian Trybus, Łukasz Głód 2, Michał Bałon, Rafał Patlewicz, Jacek Glazar, Marcin Glazar, Piotr Ceroń.

X NOCNE ZAWODY KARPIOWE

X  NOCNE  ZAWODY

K A R P I O W E

 

ORGANIZATOR

Zarząd Koła „Pstrąg” w Dukli

 

TERMIN  I  MIEJSCE  ZAWODÓW

25 – 26 lipca 2020 r.   – łowisko  „Kamieniec” w Trzcianie.

Rozpoczęcie zwodów 25 lipca (sobota) o godz. 1600, zakończenie 26 lipca (niedziela) o godz. 1000.

 

UCZESTNICY  I  WARUNKI  UDZIAŁU

Prawo startu mają w pierwszej kolejności wędkarze należący do Koła „Pstrąg” w Dukli, którzy ukończyli 18 rok życia i zgłoszą chęć udziału w zawodach do 23 lipca 2020 r.
Opłata startowa wynosi 25 zł.
Wpłaty można dokonać w dniu zawodów. Zgłoszenia przyjmowane będą na adres e-mail: kolo.pstrag@boo.pl  lub nr telefonu: 782-706-496 (prezes koła), 608-295-992 (skarbnik)Ze względu na ograniczoną ilość miejsc (18 stanowisk –  po dwie osoby na stanowisku), o prawie startu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

ORGANIZACJA  I  PUNKTACJA

Zawody gruntowe organizowane są w kategorii indywidualnej na jedną wędkę (istnieje możliwość łowienia na 2 wędki w zależności od ilości uczestników). Każdy uczestnik zawodów powinien posiadać siatkę do przechowywania ryb i podbierak zgodnie z wymogami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb. Klasyfikacja oparta jest na punktacji dodatniej. Zawody rozgrywane będą na żywej rybie.

 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

  • W przypadku intensywnych opadów deszczu uniemożliwiających przeprowadzenie zawodów w terminie, organizatorzy przedstawią inny termin stosownym komunikatem.

  • Sprawy sporne rozstrzyga organizator.

 

Zapraszamy do udziału w zawodach!                                    

Zarząd koła „Pstrąg”