Pracowita sobota na łowisku Kamieniec

W minioną sobotę 4 marca na łowisku „Kamieniec” rozpoczęły się prace związane między innymi z poprawieniem przepustowości odprowadzenia nadmiaru wody z łowiska, wytyczeniem nowych stanowisk oraz naprawą już istniejących, przygotowaniem palików do wzmocnienia stanowisk i zabezpieczeniem ich przed osuwaniem i wypłukiwaniem przez wodę. Prace były zorganizowane przez nowego prezesa koła Jarosława Bąka, wiceprezesa Michała Szczurka i nowych gospodarzy łowiska Grzegorza Jakiełę i Łukasza Głoda.

Operator wynajętej koparki pogłębił na całej długości fosę odprowadzającą nadmiar wody z łowiska i wybrał jedno nowe stanowisko. Wybrał również fosę, która wyłapuje część wody spływającej z pól od zachodniej strony łowiska i odprowadza ją za południowy wał do starorzecza. Z trzech stron dużej wiaty posadzone zostały sosny a pomysłodawcą takiego zagospodarowania terenu przy wiacie był kolega Jerzy Szczurek.

Prezes koła ma wiele pomysłów na ulepszenie i usprawnienie funkcjonalności łowiska oraz poprawienie estetyki całego terenu należącego do naszego zbiornika. W związku z powyższym zachęcam do częstego odwiedzania naszej strony, gdyż będziemy na bieżąco informować o planowanych pracach, zachęcając jednocześnie wędkarzy do brania w nich udziału.

W sobotę na rzecz łowiska pracowali:
Jarosław Bąk
Michał Szczurek
Grzegorz Jakieła
Łukasz Głód
Jerzy Szczurek