Zawody Gruntowe o Puchar Prezesa – 10 sierpnia.

VII ZAWODY GRUNTOWE O PUCHAR PREZESA KOŁA PSTRĄG W DUKLI

 

ORGANIZATOR:    Zarząd Koła „Pstrąg” w Dukli

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:    10 sierpnia 2013 r.  łowisko specjalne „Kamieniec” w Trzcianie.

Zbiórka uczestników – godz. 15.00

Rozpoczęcie zawodów – godz. 15.30

UCZESTNICY I WARUNKI UDZIAŁU

Prawo startu mają wędkarze należący do Koła Pstrąg w Dukli od 18 roku życia, którzy zgłoszą chęć udziału w zawodach do 7 sierpnia 2013 r. i wniosą opłatę startową w wysokości 15 zł. Wpłaty można dokonać w dniu zawodów. Zgłoszenia przyjmowane będą na adres e-mail kolo.pstrag@gmail.com (podać imię i nazwisko) lub pod nr tel. 608-295-992. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o prawie startu decyduje kolejność zgłoszeń.

ORGANIZACJA I PUNKTACJA

Zawody organizowane są w kategorii indywidualnej na jedną wędkę. Każdy uczestnik zawodów powinien posiadać siatkę do przechowywania ryb i podbierak zgodnie z wymogami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb. Klasyfikacja oparta jest na punktacji dodatniej. Zawody rozgrywane będą na żywej rybie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku intensywnych opadów deszczu uniemożliwiających przeprowadzenie zawodów w terminie, organizatorzy przedstawią inny termin stosownym komunikatem.

Sprawy sporne rozstrzyga organizator.

Zapraszamy do udziału!                                    Zarząd Koła Pstrąg