Ważne – ograniczenia w zabieraniu z łowiska Kamieniec karpia

W dnich od 12 kwietnia do 14 kwietnia (włącznie) obowiązuje na łowisku Kamieniec całkowity zakaz zabierania z łowiska karpia.

W dniach od 15 kwietnia do 17 kwietnia (włącznie) obowiązuje limit w zabieraniu z łowiska karpia do 1 szt.