Zawody gruntowe dla młodzieży

I MŁODZIEŻOWE ZAWODY GRUNTOWE

O PUCHAR KOŁA PZW „PSTRĄG” W DUKLI

 

ORGANIZATOR

Zarząd Koła „Pstrąg” w Dukli.

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

21.09. 2019 r. – łowisko „Kamieniec” w Trzcianie.

Zbiórka uczestników zawodów przy łowisku – godz. 1015.

Rozpoczęcie zawodów – godz. 1100.

Zakończenie zawodów – godz. 1500.

UCZESTNICY I WARUNKI UDZIAŁU

Prawo startu mają dzieci i młodzież szkolna z rocznika 2003 i młodsi. Zgłoszenia do udziału w zawodach przyjmowane będą do 18 września 2019 r. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 14 roku życia muszą mieć opiekuna. Opiekunem może być rodzić lub osoba pełnoletnia upoważniona przez rodziców (jeden opiekun na 3 zawodników). Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel. 608-295-992 lub 782-706-496. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc (22 stanowiska), o prawie startu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia powinny zawierać: imię i nazwisko uczestnika zawodów, datę urodzenia, adres zamieszkania, imię i nazwisko opiekuna.

 

ORGANIZACJA I PUNKTACJA

Zawody organizowane są w kategorii indywidualnej na dwie wędki. Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest posiadać siatkę do przechowywania ryb i podbierak zgodnie z wymogami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb. Klasyfikacja oparta jest na punktacji dodatniej. Zawody rozgrywane będą na żywej rybie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • W przypadku intensywnych opadów deszczu, zbyt silnego wiatru lub innych nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie zawodów w wyznaczonym terminie, organizatorzy przedstawią inny termin stosownym komunikatem.

  • Sprawy sporne rozstrzyga organizator.

 

 

Zapraszamy do udziału!                                                          Zarząd Koła Pstrąg