Informacje i regulamin zawodów spinningowych o Puchar Rzeki Jasiołka

IV ZAWODY SPINNINGOWE O PUCHAR RZEKI JASIOŁKA

Zarząd Koła Wędkarskiego „PZW Pstrąg Dukla” informuje, że w dniu 29.03.2020 roku, zostaną rozegrane IV Zawody Spinningowe o Puchar Rzeki Jasiołka. Zawody przeprowadzone zostaną w 2 turach po 2,5 godziny każda. Poszczególny uczestnik zostanie przydzielony do swojego sektora wylosowanego podczas odprawy technicznej. Pomiędzy 1 i 2 turą rozgrywek przewidziana została 1 godzinna przerwa techniczna na wylosowanie kolejnego stanowiska. Ilość miejsc ściśle ograniczona, dlatego też o wzięciu udziału w zawodach zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Chęć wzięcia udziału w zawodach należy zgłaszać prezesowi koła – Jarosław Bąk, telefon – 782 706 496. Ilość miejsc ograniczona, dlatego też zachęcamy do szybkiego zgłaszania.

Składka wynosi 20 zł. W czasie przerwy pomiędzy turami zawodów przewidziany jest ciepły posiłek dla każdego uczestnika zawodów.

ZBIÓRKA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW ODBĘDZIE SIĘ NA PLACU TARGOWYM W DUKLI

o godzinie 6:30.

W przypadku złych warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie zawodów w terminie, organizatorzy przedstawią inny termin stosownym komunikatem.

 

REGULAMIN ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE SPINNINGOWYM
O PUCHAR RZEKI JASIOŁKI

  1. TEREN ZAWODÓW.

1.1. Zawody odbywać się będą na wyznaczonym przez organizatora odcinku rzeki Jasiołka.

2. SPRZĘT I PRZYNĘTY STOSOWANE W ZAWODACH.

2.1.Używane w zawodach wędki i przynęty sztuczne muszą spełniać warunki określone w R.A.P.R. Ze sprzętu pomocniczego zabrania się używania osęki.

2.2. Zabrania się używania przynęty sztucznej wraz z jakąkolwiek przynętą naturalną. Zabrania się nęcenia łowiska, stosowania dwóch lub więcej uzbrojonych przynęt, oraz dodatkowych pływających obciążeń przynęty i sygnalizatorów brań.

2.3. Wędkujemy na kotwiczkach bezzadziorowych.

3. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW.

3.1. Organizator wyznacza łowisko, na którym rozgrywane będą zawody, oraz określa głębokość brodzenia i obszar zbiornika, w którym startujący zawodnicy mogą łowić.

3.2. Zawody będą rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej w dwóch turach.

3.3. Czas trwania jednej tury wynosi 2 godziny.

3.4. Zawodnicy łowią w określonym przez organizatora odcinku rzeki, w dowolnie wybranym przez siebie miejscu w sektorze.

3.5. Po ukończeniu pierwszej tury zawodów (przewidziana jest 1 godzinna przerwy), należy udać się do miejsca pierwotnego spotkania (plac targowy Dukla), w celu rozlosowania kolejnego sektora rzeki.

3.6. Organizator zastrzega sobie możliwość skrócenie czasu trwania tury zawodów z przyczyn losowych lub z powodu wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. Aby jednak tura była uznana za rozegraną, nie może trwać krócej niż 1,5 godziny.

3.7. Zawodnicy mogą sobie udzielać wszelkiej pomocy z wyjątkiem podbierania złowionych ryb. Dopuszcza się również pomoc osób postronnych (np. przekazywanie informacji).

3.8. Sędziowie będą dodatkowo wyposażeni w miarkę do mierzenia ryb i aparat fotograficzny.

3.9. Na życzenie sędziego wędkujący zobowiązany jest do okazania sprzętu oraz przynęty, z jakiej korzysta.

3.10. Każdy zawodnik wyposażony zostanie przez organizatora w rynienkę pomiarową z miarką. Po złowieniu, rybę należy umieścić w rynience pomiarowej głową skierowaną do jej zakończenia, a następnie wykonać fotografię w taki sposób, aby widoczna była długość złowionej ryby. Ponadto należy wykonać wpis do rejestru wydanego podczas odprawy technicznej.

3.11. Po wykonaniu dokumentacji fotograficznej rybę należy bezzwłocznie wypuścić do wody.

3.12. Zawody rozgrywane będą na żywej rybie.

3.13. Wędkarz łowiący metodą spinningową zobowiązany jest do zachowania minimalnych odstępów od innych wędkujących min 25 metrów).

4. RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH.

4.1. W zawodach spinningowych do wyniku zalicza się następujące gatunki ryb drapieżnych:

– brzana
– jaź
– kleń
– lipień
– okoń
– pstrąg potokowy
– pstrąg tęczowy i źródlany
– szczupak

Ryby zahaczone poza obrębem głowy nie są zaliczane do punktacji. Obręb ten wyznaczają pokrywy skrzelowe.

5. PUNKTACJA

5.1. Obowiązuje następująca punktacja:
a) 1 cm długości złowionej ryby równa się 1 pkt.

5.2. Podczas obliczania wyników obowiązuje zasada zaokrąglania wymiaru ryb w górę do najbliższego pełnego centymetra.

5.3. Wynik zawodnika stanowi suma punktów za długości złowionych ryb.

6. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:

6.1. Wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu,

6.2. Udzielanie lub przyjmowanie pomocy w podbieraniu złowionej ryby,

6.3. Nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych podczas odprawy technicznej.

6.4. Łowienie w obszarach łowiska wyłączonych z wędkowania (obszary wyłączone podaje się na

odprawie).

6.5. Używanie osęki do „lądowania” ryb,

6.6. Nie posiadanie rynienki pomiarowej z miarką, podbieraka lub przyrządu do odhaczania ryb.

Sprawy sporne rozstrzyga organizator.