Zakaz zabierania karpia z „Kamieńca”

W związku z zarybieniem łowiska „Kamieniec” karpiem wprowadza się w dniach od 23 maja do 26 maja (włącznie) zakaz zabierania karpia z łowiska.

W dniach od 27 maja do 31 maja (włącznie) obowiązuje ograniczenie w zabieraniu z łowiska karpia do 1 sztuki.

Zarząd koła „Pstrąg”
w Dukli