Nocne Zawody Karpiowe

VI NOCNE ZAWODY

K A R P I O W E

ORGANIZATOR

Zarząd Koła „Pstrąg” w Dukli

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

09 – 10 lipca 2016 r.  łowisko specjalne „Kamieniec” w Trzcianie. Rozpoczęcie zwodów 9 lipca (sobota) o godz. 1700, zakończenie 10 lipca (niedziela) o godz. 1100.

UCZESTNICY I WARUNKI UDZIAŁU

Prawo startu mają wędkarze należący do Koła Pstrąg w Dukli od 18 roku życia, którzy zgłoszą chęć udziału w zawodach do 5 lipca 2016 r. i wniosą do tego dnia opłatę startową w wysokości 25 zł u skarbnika koła (5 lipca od godz. 1700 do 1900 czynna będzie „Rybaczówka”). Kontakt ze skarbnikiem – 608 295 992. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o prawie startu decyduje kolejność zgłoszeń.

Minimalna ilość startujących – 16 osób (poniżej tej liczby zawody nie odbędą się).

ORGANIZACJA I PUNKTACJA

Zawody gruntowe organizowane są w kategorii indywidualnej na jedną wędkę (istnieje możliwość łowienia na 2 wędki w zależności od ilości uczestników). Każdy uczestnik zawodów powinien posiadać siatkę do przechowywania ryb i podbierak zgodnie z wymogami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb. Klasyfikacja oparta jest na punktacji dodatniej. Punktowany jest tylko karp. Zawody rozgrywane będą na żywej rybie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– W przypadku intensywnych opadów deszczu uniemożliwiających przeprowadzenie zawodów w terminie, organizatorzy przedstawią inny termin stosownym komunikatem.

– Sprawy sporne rozstrzyga organizator.

Zapraszamy do udziału!                                   

  

Zarząd koła „Pstrąg”