Regulamin

REGULAMIN ŁOWISKA
 „KAMIENIEC” W TRZCIANIE

 

Gospodarzem łowiska jest – Koło PZW „Pstrąg” w Dukli

Wniesienie składki na łowisko jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Łowiska.

Na łowisku obowiązuje prowadzenie rejestru połowu ryb (wpisy w rejestrze wyłącznie długopisem nieścieralnym).

Uwaga:
Każdy wędkarz przed rozpoczęciem wędkowania ma obowiązek:
– wpisać w rejestrze datę i godzinę rozpoczęcia wędkowania
– zapoznać się z zasadami obowiązującymi na łowisku
– dokonanie ponownego wpisu w rejestrze połowów, każdorazowo po zakończonej dobie wędkowania (dotyczy zezwoleń rocznych)

Zasady obowiązujące na łowisku:

 1. Informacje wstępne:
  a) Łowisko otwarte jest od dnia 19 marca do 30 listopada
  b) Połów na sztuczne przynęty lub sztuczną muchę dozwolony jest od dnia 1 maja z zachowaniem 30m odległości między wędkującymi
  c) Zakaz połowu ryb na tarlisku
 2. Obowiązują następujące zakazy:
  a) Używania jakichkolwiek środków pływających służących do połowu ryb i rekreacji
  b) Brodzenia i kąpieli
  c) Wycinania i niszczenia drzew i krzewów
  d) Odgradzania w jakikolwiek sposób zajmowanego stanowiska
  e) Mycia czegokolwiek w łowisku
  f) Puszczania psów luzem, psy muszą być na smyczy a dodatkowo dla ras niebezpiecznych obowiązuje kaganiec
  g) Wypalania i niszczenia traw
  h) Połowu ryb gatunków zarybionych- w okresach ustalonych i ogłoszonych przez Gospodarza łowiska
  i) Czyszczenia ryb na terenie łowiska i przyległym
  j) Przekazywania złowionych ryb osobom trzecim
  k) Spinningowania od zmierzchu do świtu (wg danych kalendarzowych)
  l) Posiadania na stanowisku więcej niż 2 uzbrojone wędki
  m) Chowania i przetrzymywania ryb w samochodach
  n) Przebywania na łowisku osób nietrzeźwych i picia alkoholu
 3. Ponadto obowiązuje:
  a) Ustawianie namiotów, samochodów i przyczep kempingowych tylko w miejscach do tego przeznaczonych, pod warunkiem posiadania aktualnego zezwolenia na połów ryb i w sposób taki, aby nie przeszkadzały w swobodnym poruszaniu się wzdłuż brzegów łowiska.
  b) Poddawaniu się kontroli jednostkom – zgodnie z Ustawą o Rybactwie Śródlądowym, Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb i upoważnionym przez uprawnionego do rybactwa.
  c) Przestrzeganiu znaków drogowych, informacyjnych oraz ogłoszeń umieszczonych na łowisku i terenie przyległym.
  d) Utrzymanie zajmowanego stanowiska w bezwzględnej czystości w promieniu Mnin. 10m – bez względu na stan jaki zastał przed rozpoczęciem połowu, oraz pozostawienie go w bezwzględnej czystości po zakończeniu łowienia.
  e) Wędkowanie oraz nęcenie dozwolone wyłącznie z zajmowanego stanowiska.
  f) Celem wzajemnego nie przeszkadzania sobie, nęcenie, zarzucanie czy też wywożenie zestawów modelami pływającymi tylko w linii prostopadłej do linii brzegowej.
  g) Wszystkich przebywających na terenie łowiska obowiązuje zasada zachowania ciszy, spokoju i kultury.
  h) Wykonywanie potrzeb fizjologicznych, wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
  i) Na wyposażeniu każdego wędkarza zabierającego ryby obowiązuje posiadanie:
  – podbieraka
  – regulaminowej siatki do przechowywania ryb
  – metra
  j) Palenie ognisk tylko w miejscach do tego przeznaczonych
 4. Dodatkowe przepisy obowiązujące na łowisku:
  a) zaostrzone wymiary ochronne ryb:
  – Karp – do 35 cm i powyżej 55 cm,
  – Amur – 50 cm,
  – Lin – 30 cm
  b) limit dobowy – łącznie 3 szt. wszystkich gatunków ryb w tym:
  – Szczupak, Pstrąg, Karp – 2 szt.
  – Amur, Lin – 1 szt.
  c) limit miesięczny:
  – Szczupak, Pstrąg – 8 szt.
  d) Pozostałe gatunki ryb limity, wymiary i okresy ochronne zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW.
  e) Złowiona i zatrzymana ryba musi być natychmiast wpisana do Rejestru Połowu – za rybę zatrzymaną uważa się rybę, którą zaraz po złowieniu wędkarz uśmiercił lub umieścił w siatce.
  Ryb z siatki nie wolno wymieniać na inne.

 

Uwagi końcowe

Nie stosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu powoduje natychmiastowe zatrzymanie zezwolenia do czasu wyjaśnienia sprawy przez właściwe organy, wyproszenie z łowiska a ponadto odpowiedzialność wynikająca z Ustawy o Rybactwie Śródlądowym.

Wędkarz będący świadkiem łamania obowiązujących na łowisku zasad zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Strażnika.

Gospodarz łowiska nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób przebywających na łowisku oraz za ich mienie.

Gospodarz łowiska zastrzega sobie:
– prawo zmiany niniejszego regulaminu w całości lub w części w zależności od okresowych potrzeb jak również zamknięcia łowiska (po uzyskaniu zgody Zarządu Okręgu).
– możliwość ograniczenia poruszania się po drogach dojazdowych, w przypadku złych warunków atmosferycznych
– prawo zamknięcia łowiska dzień przed zawodami wędkarskimi i w ich trakcie

 

Regulamin zatwierdzono uchwałą Zarządu Okręgu PZW Krosno w dniu 19.10.2018 r.